Homepage of Raf Vandebril

Homepage of Raf Vandebril

Matlab Pagina: Implementeren van de steepest descent method (3D)

De cursus Numerieke Technieken en Optimalisatie bevat 1 lesdag gewijd aan het numerieke rekenprogramma Matlab.
De informatie over het lesverloop vind je terug in de Course Contents van het ganse semester.

De les omvat verschillende delen, waarbij verschillende bestanden gebruikt dienen te worden.
Onderstaand vind je de bestanden die nodig zijn om de les tot een goed einde te brengen.
Alle bestanden tegelijk downloaden: matlables.tgz of matlables.zip.

Met dank aan de studenten die mij op enkele taalfouten hebben gewezen!

  1. Werken met bestanden.
    bestand.m
  2. Steepest descent methode.
  3. Numerieke spielerei
    accuracy.m - gencond.m
    De oplossing: accuracysolution.m
Statistics - About this site
Generate time: 0.01017 seconds
Page last changed on: (May 10 2010 12:10:22 )