next up previous contents
Volgende: Meetbare operatoren van Omhoog: Toepassing op en . Vorige: Toepassing op en .   Inhoudsopgave

$M_{n}(\mathbb{C})$ met het gewone spoor

Voor $M_{n}(\mathbb{C})$ is het bijzonder eenvoudig om de meetbare operatoren terug te vinden. Aangezien $M_{n}(\mathbb{C})=\mathcal{B}(\mathbb{C}^{n})$ en $tr(.)$ het gewone spoor op $\mathcal{B}(\mathbb{C}^{n})$ definieert kunnen we onmiddellijk stelling 1.59 uit de voorgaande voorbeelden toepassen en verkrijgen we dus dat $\widetilde{M}_{n}(\mathbb{C})=M_{n}(\mathbb{C})$.

Raf Vandebril 2004-05-27